logo mobiel

 

 

 

 

Referenties

Glastuinbouwbedrijf TVK te Meijel

Categorie: Geluid
Gemaakt door: Super User

Opdrachtgever: TVK B.V. te Meijel

Project omschrijving:
Geluidadvieswerkzaamheden i.k.v. de wet milieubeheer t.b.v. het bestaande glastuinbouwbedrijf TVK te Meijel.


Bouwfysische advies werkzaamheden:

 • Fase 1: Bron geluidmetingen / akoestisch rekenmodel

  Er zijn ter plaatse bron geluidmetingen verricht ter bepaling van de geluidafstraling van de huidige gasdrukreduceerstation, de noodkoeler met ventilator, de gebouwafstraling van de loods waarin de WKK is geplaatst.

  Vervolgens is een geluidsrekenmodel opgesteld waarin alle gemeten relevante geluidbronnen worden opgenomen en waarbij de geluidafstraling van de huidige inrichting naar de omgeving is berekend.

  Er zijn een drietal typen toetsingen namelijk voor de: ­

  · Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT;

  · Maximale geluidniveaus LAmax;

  · Indirecte geluidshinder (verkeersaantrekkende werking);


 • Fase 2: Akoestische voorzieningen (BBT maatregelen)

  Uit de berekeningsresultaten van fase 1 zijn de overschrijding(en) per bron (installaties) bepaald. Vervolgens zijn de akoestische voorzieningen (zogenaamde BBT maatregelen berekend en opgegeven).


 • Fase 3: Controle geluidmetingen

  Nadat alle akoestische voorzieningen waren aangebracht zijn controle geluidmetingen ter plaatse verricht, waarbij voldaan werd aan de gestelde geluidsnormeringen,

Location

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.